Pravidla rybolovu

 1. Je zakázáno si ulovené ryby ponechat. Tento rybník slouží pouze pro sportovní rybolov, tedy „chyť a pusť“.
 2. Rybář smí používat nejvýše 2 pruty. Na každém prutu může být pouze jeden návazec. Lovit se smí pouze na plavanou a položenou. Při lovu na položenou, se vyžaduje průběžná montáž. Montáž na položenou musí mít nad zátěží (olovo, krmítko, kámen) bužírku, olověné jádro, nebo obdobný pevný materiál, který zabrání pořezání ryby při zdolávání.
 3. Je dovoleno používat loďky k vyvážení návnad, nástrah, zakrmování a bójkování. Loďku je možné i použít k mapování sonarem. Zdolávání ryby z loďky povoleno po dohodě. Po skončení lovu, je nutno bójku stáhnout z vodní plochy (platí při lovu sumce).
 4. Při ulovení ryby je tuto nutno podebrat podběrákem, položit na již vlhkou podložku, ránu od háčku vydezinfikovat.
 5. Ryby po ulovení, případném vážení, měření a focení, je nutno co nejrychleji pustit zpět do vody.
 6. Po celý rok se chytá NON-STOP.
 7. Rybář musí na rybníku udržovat pořádek a chovat se šetrně k okolní přírodě. Veškeré odpadky musí být uloženy v odpadních pytlech a po skončení rybolovu je nutné odpadky odvést a zlikvidovat. Po příchodu k vodě nejdříve rybář provede prohlídku místa a je-li toto znečištěno, je povinen tento prostor před rybolovem uklidit.
 8. Při ponechání si ryby se stanovenou délkou, je rybář povinen tuto skutečnost ihned řádně  zapsat do přehledu o úlovcích.

POVINNÁ VÝBAVA :

 1. Podložka pro ryby o velikosti min. 50 x 100 cm, tl. 0,5 cm
 2. Podběrák o vel. ramene min. 60 cm
 3. Metr, vyprošťovač háčků, dezinfekce pro ryby (Septonex a pod.)
 4. Osvětlení (Každý rybář musí být v noci osvětlen neagresivním světlem, jako baterie, svíčka, svítilna  apod.)
 5. Igelitový pytel (taška) na odpadky

ZAKAZUJE  SE :

 1. Lovit ryby jiným způsobem, než je popsáno v tomto řádu.
 2. Přísný zákaz vnadění krví, mléčnými kaly, syrovými luštěninami.
 3. Parkovat na jiných mistech, než je povoleno.
 4. Ničit a poškozovat rybářská zařízení, nebo jejich části.
 5. Přísný zákaz ponechávání odpadků u břehů, házení odpadků do vody, znečišťování okolí a pod. Nedodržení tohoto ustanovení bude považováno za hrubé porušení rybářského řádu.
 6. Je zakázáno poškozování travnatých a lesních porostů, zejména keřů.
 7. Rozdělávání ohně mimo určená místa.
 8. Lovit ryby bez platné povolenky.